• หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี
  • ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

จินตคณิต สมาร์เบรน บิ๊กซีพระราม 2

ตารางเรียนจินตคณิต

จินตคณิตคิอการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว "สมาร์ทเบรน" ช่วยพัฒนาน้องๆ ได้อย่างไร

- ช่วยพัฒนาสมอง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ให้ทำงานประสานกัน โดยการใช้การคิดเลขด้วยลูกคิดเป็นสื่อการสอน ซึ่งน้องๆ จะได้ใช้สมองฝั่งขวาในการจินตนาการการเคลื่อนไหวของลูกคิด และสมองฝั่งซ้ายในการประมวล และสรุปผลคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่ง ทำให้สมองน้องๆ เกิดการทำงานเชื่อมโยงกัน เป็นการสร้างศักยภาพทางสมอง และทำให้เกิดสมาธิในระหว่างการคำนวณ
- เหมาะกับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 6-13 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สมองจะได้รับการพัฒนาการสูงสุด และจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต

ระดับการเรียนของสมาร์ทเบรน

ระดับที่ 1-2Basic
ระดับที่ 3-4 Elementary
ระดับที่ 5-6 Intermediate
ระดับที่ 7-8Higher
ระดับที่ 9-10 Advance

ทำไมต้องสมาร์ทเบรน บิ๊กซีพระราม 2

- ศูนย์สมาร์ทเบรน พระราม 2 ท่าข้าม ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ของ "Big C ท่าข้าม-พระราม 2" มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย และผู้ปกครองสามารถใช้เวลาระหว่างรอลูกในการ Shopping ของใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือนได้
- สถานที่ตั้งเป็นส่วนตัว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี ทำให้เด็ก ๆ มีสมาธิในการเรียน ไม่ว่อกแว่กต่อสิ่งเล้าอื่นโดยง่าย
- ห้องเรียนแต่ละห้องแยกต่างหาก และมีนักเรียน ไม่เกิน 10 คน/ห้อง และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สูง โดยครูแต่ละท่านจะรับผิดชอบดูแลเด็กไม่เกิน 5 คน/ครู 1 ท่าน
- มีการบันทึกประวัติการเรียนของน้องๆ แต่ละคน ทำให้ทราบถึงการพัฒนาการของน้องๆ และคุณครูสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และรายงานผลการเรียนของน้องๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้
- มีโถงกลางให้น้องๆ ได้เล่นระหว่างพัก และผู้ปกครองสามารถนั่งรอน้องๆ ได้ ทั้งใน และนอกศูนย์ฯ
- น้องๆ และผู้ปกครอง สามารถสั่งอาหารจากสโมสรของสนามกอล์ฟ และสามารถฝากให้ทางศูนย์ฯ ดูแลน้องๆ ในการสั่งอาหาร กรณีที่ผู้ปกครองไม่มีเวลามาเฝ้า