• หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี
  • ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษ : LPC เคมบริดจ์

ตารางเรียนEnglish

LPC Cambridge young learner english

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : LPC เคมบริดจ์ หลักสูตรของ LPC
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอนโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งสี่ หลักสูตร LPC เป็นหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 4 คือ ตา หู ปาก และมือ ด้วย Application แบบ Online ของเจ้าของหลักสูตรในต่างประเทศ เพื่อให้น้องๆ สามารถพัฒนาการจำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านภาพ คุ้นชินกับสำเนียงในการพูดและฟังรวมทั้ง การสร้างรูปประโยคในภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้ปกครองจะเห็นได้แม้ผ่านการเรียนเพียงไม่กี่ครั้งก็ตาม และนอกจากนี้ น้องๆ ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้ยังสามารถเข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ของประเทศอังกฤษ ได้ด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาก่อนก็ได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใช้หลักการพัฒนาประสาทสัมผัสและพัฒนาสมอง สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะทำให้มีความรู้ในการสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของน้อง ๆ ได้ในอนาคต

สนใจ สอบถามรายละเอียด พร้อมจองที่นั่งเรียนได้ที่
ครูอ้อ โทรศัพท์ 087-0688844