• หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี
  • ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

Smart Brain บิ๊กซีพระราม 2

สมาร์ทเบรน (Smart Brain)

จินตคณิตคิอการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว

"สมาร์ทเบรน" ช่วยพัฒนาน้องๆ ได้อย่างไร

- ช่วยพัฒนาสมอง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ให้ทำงานประสานกัน โดยการใช้การคิดเลขด้วยลูกคิดเป็นสื่อการสอน ซึ่งน้องๆ จะได้ใช้สมองฝั่งขวาในการจินตนาการการเคลื่อนไหวของลูกคิด และสมองฝั่งซ้ายในการประมวล และสรุปผลคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่ง ทำให้สมองน้องๆ เกิดการทำงานเชื่อมโยงกัน เป็นการสร้างศักยภาพทางสมอง และทำให้เกิดสมาธิในระหว่างการคำนวณ
- เหมาะกับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 6-13 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สมองจะได้รับการพัฒนาการสูงสุด และจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต

ทำไมต้อง "สมาร์ทเบรน บิ๊กซีพระราม 2"

- ศูนย์สมาร์ทเบรน บิ๊กซีพระราม 2 มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย
- สถานที่ตั้งเป็นส่วนตัว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี ทำให้เด็ก ๆ มีสมาธิในการเรียน
- ห้องเรียนแต่ละห้องแยกต่างหาก และมีนักเรียน ไม่เกิน 10 คน/ห้อง
- มีการบันทึกประวัติการเรียนของน้อง ๆ แต่ละคน ทำให้ทราบถึงการพัฒนาการของน้องๆ
- มีโถงกลางให้น้อง ๆ ได้เล่นระหว่างพัก และผู้ปกครองสามารถนั่งรอน้อง ๆ ได้
- น้อง ๆ และผู้ปกครอง สามารถสั่งอาหารจากสโมสรของสนามกอล์ฟ

ประโยชน์ของสมาร์ทเบรน

- พัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระยะยาว
- พัฒนาการสร้างสมาธิอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาความจำของน้องๆ ให้เป็นเลิศ
- มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก
- ช่วยน้องๆ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการคิดเลข และการเรียนคณิตศาสตร์

ระดับการเรียนของสมาร์ทเบรน

ระดับที่ 1-2Basic
ระดับที่ 3-4 Elementary
ระดับที่ 5-6 Intermediate
ระดับที่ 7-8Higher
ระดับที่ 9-10 Advance

เราดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนบุตรหลานของเรา

เรียน เล่น สนุก ครบทุกจินตนาการ

เรียน เล่น สนุก ครบทุกจินตนาการ


เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาสมอง

เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาสมอง


หลักสูตรคุณภาพ คุณภาพการสอน

หลักสูตรคุณภาพ คุณภาพการสอน


ร่าเริ่ง แจ่มใส เบาสมอง